bijeenkomst meerjarenvisie utrecht
woensdag 13 februari 2019
Meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024 Bijeenkomst meerjarenvisie Bijeenkomst Utrecht
13
feb
Meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024

Bijeenkomst meerjarenvisie Utrecht

woensdag 13 februari 2019
16.00 - 19.30 uur

Stadhuis Nieuwegein
Stadsplein 1
3431 LZ  Nieuwegein
bekijk route

Moderator: Peter van der Geer

Wat zijn de opgaven waar gemeenten in Utrecht volgens u de komende jaren voor staan? U bent, namens de provinciale afdeling en de VNG, van harte uitgenodigd om hier met elkaar en met Jantine Kriens over in gesprek te gaan.

Bijeenkomst meerjarenvisie Utrecht
Bekijk de video

Thema’s en programma

We willen het van ú horen: welke uitdagingen spelen in uw regio? Wat zijn de thema’s die nu en in de toekomst gaan spelen en om een aanpak vragen? Waar wilt u dat we de komende jaren aandacht voor hebben?

Het bestuur van uw provinciale afdeling heeft ervoor gekozen om de volgende thema’s in ieder geval aan bod te laten komen:

- Klimaat en energie
- De woningbouwopgaven
- De informatiesamenleving

Klik hier voor het programma

Meerjarenvisie 2020-2024

Het vormgeven van de Meerjarenvisie is een wisselwerking: de leden van de vereniging, u dus, bepalen gezamenlijk de koers en richting. U geeft aan wat u belangrijk vindt. Vervolgens gaat de VNG de gemeenten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Meer over de Meerjarenvisie

Aanwezigen (89)

H.J. Schat
Raadslid Nieuwegein
Wim Vos
wethouder Leusden
JJohan van Everdingen
Wethouder Lopik
F. Pouw
Raadslid Bunnik
Deelnemer
Soest
Gert Schut
Raadslid Vijfheerenlanden
Toon alle aanwezigen