bijeenkomst meerjarenvisie overijssel
woensdag 16 januari 2019
Meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024 Bijeenkomst meerjarenvisie Bijeenkomst Overijssel
16
jan
Meerjarenvisie gemeenten 2020 – 2024

Bijeenkomst meerjarenvisie Overijssel

woensdag 16 januari 2019
Exacte tijd volgt

Overijssel, exacte locatie volgt

Wat zijn de opgaven waar gemeenten in Overijssel de komende jaren voor staan? Tijdens een aantal platformvergaderingen van VNG Overijssel gaan bestuurders daarover met elkaar in gesprek. De uitkomsten van deze discussies worden op 16 januari door het bestuur van VNG Overijssel gedeeld en besproken met Jantine Kriens.

Bijeenkomst meerjarenvisie Overijssel
Bekijk de video

Platformbijeenkomsten

Op verzoek van het bestuur van VNG Overijssel is voor een aanpak gekozen die qua opzet iets afwijkt van de overige provincies. Wij zijn ervan overtuigd dat het Overijsselse geluid door deze aanpak goed doorklinkt in de Meerjarenvisie 2020-2024.

De platformbijeenkomsten zijn op 29 november en 5 december. De leden van de platforms worden door VNG Overijssel uitgenodigd.​​

Meerjarenvisie 2020-2024

Het vormgeven van de Meerjarenvisie is een wisselwerking: de leden van de vereniging, u dus, bepalen gezamenlijk de koers en richting. U geeft aan wat u belangrijk vindt. Vervolgens gaat de VNG de gemeenten daarbij zo goed mogelijk ondersteunen.

Meer over de Meerjarenvisie

Praat mee over de thema's in uw regio op de bijeenkomst meerjarenvisie Overijssel