Bijeenkomsten meerjarenvisie gemeenten 2020 - 2024

Bekijk de video
meerjarenvisie VNG provinciale afdelingsbijeenkomsten

Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024

Burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen uit het hele land hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging van Jantine Kriens om hierover in gesprek te gaan.

In twaalf inspirerende bijeenkomsten zijn belangrijke thema’s besproken voor de komende jaren en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur.

De belangrijkste aanzet tot een nieuwe meerjarenvisie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten voor 2020-2024 is daarmee gedaan.
Bent u benieuwd wat er is besproken? Hieronder treft u de (film)verslagen van alle provinciale afdelingsbijeenkomsten aan.