Bijeenkomsten meerjarenvisie gemeenten 2020 - 2024

Bekijk de video
meerjarenvisie VNG provinciale afdelingsbijeenkomsten

Meerjarenvisie 

Met elkaar gaan we in kaart brengen wat de belangrijkste thema's voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Met als uiteindelijk doel: een nieuwe meerjarenvisie van gemeenten voor 2020-2024.

Bent u burgemeester, wethouder, raadslid, griffier of secretaris van een Nederlandse gemeenten? Dan bent u, namens uw provinciale afdeling en de Vereniging Nederlandse Gemeenten van harte uitgenodigd om hier met elkaar en met Jantine Kriens over in gesprek te gaan.

Bezoek uw bijeenkomst

Meer weten?

Tijdens de bijeenkomst gaan we met u in gesprek over de thema's die in uw regio spelen en die u belangrijk vindt om op te nemen in de meerjarenvisie. Jantine Kriens, algemeen directeur VNG, woont alle bijeenkomsten bij. De discussie vindt plaats onder leiding van Peter van der Geer van Debat.nl.